flevoweg 74036 522 25 25info@fysio-luxor.nl

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zitting Fysiotherapie € 32,50*
Zitting manuele therapie € 47,50*
Zitting oedeemtherapie € 47,50*
Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 47,50*
Screening (DTF) € 12,00*
Intake en onderzoek na screening € 42,50*
Intake en onderzoek na verwijzing € 37,00*
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00*
Toeslag voor uitbehandeling € 14,00*
Echografie € 55,00*
Eenvoudige, korte rapporten € 35,00*
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 55,00*

*Deze tarieven gelden voor patiënten die niet aanvullend zijn verzekerd.
U krijgt dan ook een nota van ons thuisgestuurd.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement ligt in de praktijk ter inzage.

Menu