flevoweg 74036 522 25 25info@fysio-luxor.nl

Totaalpakket Fysiotherapeutische zorg

Wij behandelen chronische en/of acute pijnklachten aan het bewegingsstelsel door sport, (chronische) ziekte of ouderdom. Ook helpen we kinderen bij de ontwikkeling van hun zintuigen en motoriek om zo in het verdere leven optimaal te kunnen functioneren.

Fysiotherapie
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat zijn onder meer functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Specialisaties; Sportrevalidatie, lymfedrainage, Oedeemtherapie en begeleiding bij oncologie.

Manuele therapie
De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van een gewricht met specifieke, passief mobiliserende, bewegingen. Onze manueel therapeuten bewegen de lichaamsdelen rond een gewricht, zodat de beweeglijkheid van de gewrichten verbetert en de pijn afneemt.

Kinderfysiotherapie
Als er sprake is van vertraagde of afwijkende ontwikkeling, kan de oorzaak hiervan liggen in aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Fysiotherapie van KinderFysio-Luxor kan dan uitkomst bieden.

Behandelspecialisaties
Echografie
Medical Taping
Dry needling

Uw herstel is onze zorg

Herstel (revalidatie) en voorkomen (sport)blessures
Onze fysiotherapeuten hebben verschillende behandelmogelijkheden tot hun beschikking, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, braces of taping. Mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Samen met onze fysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel en kunt u herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau én beter.

Verbetering mobiliteit en vermindering pijnklachten
Bij de eerste afspraak inventariseren wij de (pijn)klachten en onderzoeken het functieverlies als gevolg van de beperking. Aan de hand van een intakegesprek, onderzoek en vragenlijst(en) maken wij in nauwe samenspraak met de cliënt een persoonlijk behandelplan. De aard en duur van de behandeling varieert en is afhankelijk van de klachten en de beperking. Een behandeling fysiotherapie duurt circa een half uur per keer.

Impuls aan ontwikkeling zintuigen en motoriek bij kinderen
De meeste kinderen bewegen van nature graag. Spelenderwijs leren ze zo allerlei motorische vaardigheden en oefenen ze hun spieren en zintuigen. Maar dat valt niet altijd mee… Als er sprake is van vertraagde of afwijkende ontwikkeling, kan de oorzaak hiervan liggen in aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Fysiotherapie van KinderFysio-Luxor kan dan uitkomst bieden. Wilt u meer weten over onze kinderfysiotherapie klik op het logo.

Logo_kinderfysio

  • fysio-luxor-fysio_2
Menu